Indulgenču tirgotāji

by JUUK

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €8 EUR  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Indulgenču tirgotāji via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days

    €10 EUR or more 

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Comes in a cardboard digipack

  Includes unlimited streaming of Indulgenču tirgotāji via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days

    €8 EUR

   

 • T-Shirt/Apparel

  JUUK t-krekls brūnā krāsā ar uzrakstu "JUUK" priekšpusē un dzejas rindām no albuma "Indulgenču tirgotāji" dziesmām uz muguras. Tekstu varianti: Arbo, Vijons, Jansons, Šubrovskis. Pasūtot kreklu, jānorāda teksta izvēle (pirms maksāšanas izvēloties opciju "Include a message to JUUK". Ja piebildes nebūs, izvēle būs mūsu ziņā.
  //
  Brown t-shirt with JUUK logo print on the front and song lyrics' from the album "Indulgencu tirgotaji" on the back. Variants of the lyrics: Arbeau (in French), Villon, Jansons, Subrovskis (all in Latvian). Please indicate your choice of lyrics by choosing option "Include a message to JUUK" when checking out. If you don't indicate your choice, we will choose for you.
  ships out within 5 days

    €15 EUR or more 

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  Albuma vinila versija / Vinyl of the album

  Includes unlimited streaming of Indulgenču tirgotāji via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days

    €18 EUR or more 

   

 • Tote Bag

  JUUK tarba melnā vai zilā krāsā ar uzrakstu "JUUK" vienā pusē un dzejas rindām no albuma "Indulgenču tirgotāji" dziesmām otrā pusē. Tekstu varianti: Arbo, Vijons, Jansons, Šubrovskis. Pasūtot tarbu, jānorāda teksta izvēle (pirms maksāšanas izvēloties opciju "Include a message to JUUK". Ja piebildes nebūs, izvēle būs mūsu ziņā.
  //
  Tote bag with JUUK logo print on one side and song lyrics' from the album "Indulgencu tirgotaji" on the other side. Variants of the lyrics: Arbeau (in French), Villon, Jansons, Subrovskis (all in Latvian). Please indicate your choice of lyrics by choosing option "Include a message to JUUK" when checking out. If you don't indicate your choice, we will choose for you.
  ships out within 5 days

    €12 EUR or more 

   

1.
Vējš šorīt pūš tik ass kā zāle. Pavārs svilpo, tātad strādā. Caurumi griestos gluži kā zvaigznes šūpojas, jūrai atgādinot, ka tai vienmēr taisnība, ja nu kas. Mani talismani slīd pa lādi. Dažādu konstanšu instrumenti. Tērēju sudrabu gluži kā sāli, un vakarā riets tik sarkans kā būtu harpūnu iemetis Dievam. Nu jau klusums ziņo par izmaiņām. Pacel to lampu un turi augstu. Man šķiet, ka kāds ceļas pāri, paturi brīdi, man viss tūliņ būs, man viss būs skaidrs. The wind this morning is as sharp as grass. The cook’s whistling must mean he’s working. Holes in the ceiling just like stars rocking, with the sea reminding it’s always right, just in case. My talismans glide about in the chest. Instruments of various constants. I spend silver just like salt, and the evening sunset’s so red as if I had thrown a harpoon at God. Now a silence signals change. Raise that lamp and hold it high. I think someone’s coming across, hold it a moment, I think I know, know what to do.
2.
Kraukļazāle Meklē kraukļa ligzdu, kurā iekšā bērni, sētu apkārt liec. Abi vecie kraukļi žēlumā un kaunā pa gaisiem skries, kliegs. Nesīs brīnumzāli, kuru ēdot, bērni neredzami tiek. Izlūdzies šķipsnu tiem, lai vairs tev’ neredzu nekad. Ravenweed Seek a raven’s nest with younglings inside, put a fence around. Both old ravens will in their grief and shame soar in the skies, cry. Bringing wonderweed for younglings to eat and turn invisible. Beg them to share a pinch so I can’t see you anymore.
3.
Skleroze 03:08
Skleroze Kurš tev iedos skaistumkaralienes kroni keratīna matos, kurš tev iedos medāli par nolakotiem nagiem un kurš tevi liks cietumā par neziedotu naudu un atradīs rudens dzeltenajā presē? Meitenes ar garajām kājām tālu mājās iet. Meitenēm ar garajām kājām sapņos jāparādās. Es neatceros melodiju. Es neatceros melodiju. Kā tur bija? Kā tu to rēji? Nav vienādu, nav vienādu zeķu man kājās. Nav vienādu, nav vienādu acu tev spēlē. Meitenes ar garajām kājām tālu mājās iet. Meitenēm ar garajām kājām sapņos jāparādās. Māci, māci, iemāci man vienādīgai kļūt. Meitenēm ar garajām kājās sapņos jāparādās. Es neatceros melodiju. Es neatceros melodiju. Kā tur bija? Kā tu to rēji? Sclerosis Who will give you a beauty queen crown on keratin hair, who will give you a medal for manicured nails and who will jail you for undonated money and find you in the autumn yellow press? Girls, the ones with long legs, walk home very far. Girls, the ones with long legs, should appear in dreams. I forgot the melody. I forgot the melody. What was it? How did you bark it? The socks on, the socks on my feet are uneven. The aces, the aces in your game are uneven. Girls, the ones with long legs, walk home very far. Girls, the ones with long legs, should appear in dreams. Teach me, teach me, teach me how to be more even. Girls, the ones with long legs, should appear in dreams. I forgot the melody. I forgot the melody. What was it? How did you bark it?
4.
Balāde tumsas mazgātājam Drupainas vulkānu mutes slepenu dvašu dveš rūpnīcu sērajos dūmos, ogļu putekļos smagos. Nelāga viela tur dīgst, diena sārmojot sairst, mijkrēslis sabiezē ķitē, savācas tumšajās vietās. Tumsa, kas tevi smacē, tumsa, kas tevi smacē, tumsa, kas tevi smacē, līdz krīti ģīboņa miegā. Vai deviņi tūkstoši galoni ūdens kliedēs netīro nakti, vai nomazgās šļūtene varoņa rokās sārņus no gaisa ādām, vai izturēs spiedienu fermu krāni, de Selbī ieslēdzas mājā. Krūkas no porcelāna, kolbas no melna stikla, pilnas melna gaisa, pagrabā liek de Selbī. Ogļu āmuri triecas, spridzina gaisa pūšļus, šķīst pret tērauda laktu, troksnis brīdina – sargies. Tumsas, kas tevi smacē, tumsas, kas tevi smacē, tumsas, kas tevi smacē, līdz krīti ģīboņa miegā. Vai deviņi tūkstoši galoni ūdens kliedēs netīro nakti, vai nomazgās šļūtene varoņa rokās sārņus no gaisa ādām, vai izturēs spiedienu fermu krāni, de Selbī ieslēdzas mājā. A Ballad for the Washer of Darkness Ruinous volcano mouths breathing in secret in factory smoke, in coal dust so heavy. An ill substance is growing there, the day is caustic and collapses, dusk thickens into putty, and gathers in dark places. Darkness that suffocates you, darkness that suffocates you, darkness that suffocates you, until you faint into sleep. Will nine thousand gallons of water disperse the dirty night, will the hose in the hands of the hero wash filth off the skins of the air, will the taps on the farms hold the pressure, de Selby locks himself in. Jugs made of porcelain, retorts out of black glass, filled with black air, put downstairs by de Selby. Coal are hammers striking, blowing up air bubbles, bursting on a steel anvil, a noise warning – beware. Darknesses that suffocate you, darknesses that suffocate you, darknesses that suffocate you, until you faint into sleep. Will nine thousand gallons of water disperse the dirty night, will the hose in the hands of the hero wash filth off the skins of the air, will the taps on the farms hold the pressure, de Selby locks himself in.
5.
Vieta 04:48
Vieta esmu atnācis vietā vietā vietā kur mēs reiz dzērām alu vēroju tumšo straumi kas apliec salas galu vietā vietā vietā kur mēs reiz dzērām alu tur mūsu sērkociņi piestājuši par sēru vītoliem izauguši vietā vietā vietā kur mēs reiz dzērām alu to zari virs upes nolīkuši kārbiņas attēlu aizmirsuši vietā vietā vietā kur mēs reiz dzērām alu saule aiz koku zariem riet nolaižu ūdeni putni dzied vietā vietā vietā kur mēs reiz dzērām alu Place I’ve come to a place to a place to a place a place we once drank beer I watch the dark watch the dark stream round the island veer in a place in a place in a place a place we once drank beer our matches moored here with ease grown into weeping willow trees in a place in a place in a place a place we once drank beer their branches over the river bending low what’s on the box they no longer know in a place in a place in a place a place we once drank beer behind the trees the sun’s setting I pass water, birds sing in a place in a place in a place a place we once drank beer
6.
Zelts 04:50
Zelts Ja tu vari iemīlēties zeltā, tu vari iemīlēties manī. Kad guļu, es turu rokas kā lāstam vai zvērestam krustus. Es aizmirstu, kas kura labā strādā, – mana kreisā soda, bet labā sargā. Visi mani vārdi nomet ādu pa zvīņai, un es neko, neko nevaru pateikt. It kā tas ābols, kuru pasniedza Ādamam, būtu visiem vīriešiem iesprūdis rīklē. Manu atspulgu ūdenī patraucē viļņi, un es sevi atkal izleju zeltā. Kad tu runā, es reizē klausos un neklausos. Apburts es ļauju visam atraisīties. Bet pats palieku satinies, kā tu neredzi – tie neesam mēs, tā ir šī vieta. Domāju, būtu labāk dzīvot Ēdenē vai ēst īstenībai no rokas. Gold If you can fall in love with gold, you can fall in love with me. When I sleep, I hold my arms crossed, like for a curse or an oath. I forget who works for whom – my left one punishes, my right one protects. All my words shed skin by the scale, and I can’t utter a single word. As if the apple that was given to Adam, was stuck in the throats of all men. Waves disturb my reflection in the water, and I cast myself in gold again. When you speak, I both listen and don’t – spellbound, I let everything unfold. But I stay curled up, how can’t you see – it’s not us, it is this place. I wonder if living in Eden is better, or eating out of the hand of reality.
7.
Belle qui tiens ma vie Belle qui tiens ma vie captive dans tes yeux. Viens tot me secourir ou me faudra mourir. Daiļava, kas gūstā turi manu dzīvi Daiļava, kas savās acīs gūstā turi manu dzīvi, nāc ātri mani izpestīt, jo citādi man bojā iet. Beautiful One Who Holds My Life Beautiful one who holds my life captive in your eyes, come to my aid or I must die.
8.
Sena aukles dziesma Es šo nakti negulēju, visu nakti durvju priekšā rokas klēpī sasēdēju, vīju, vīju, vēju. Visu nakti sasēdēju – mēness rieta, zvaigznes gāja, es neviena neredzēju, vīju, vīju, vēju. Es neviena neredzēju; viens es savu smagu sirdi klusi krūtis saturēju, mūža miegā ieauklēju, vīju, vīju, vēju. Vīju, vīju, vēju. An Old Nanny’s Song I did not sleep last night, on the porch all night I sat my hands in my lap, weaving the wind. I sat there all night through – the Moon set, the stars went, not a single soul I saw, weaving the wind. Not a single soul I saw; alone, I held my heavy heart silently in my chest, laid it to eternal rest weaving the wind. Weaving the wind.
9.
Labu pamācību balāde pazudušiem ļaudīm Indulgenču tirgotāji, azartspēļu blēži dīki, zagļi, naudas viltotāji, nodevējs, kas slazdus rīko, slepkavas, kas slaktēt tīko, nelieši bez sirdsapziņas aiznes peļņu – lielu, sīku – meičām tavernās un vīnam. Rīmju kalēji un klauni, jokdari ar asām mēlēm, spēlmaņi ar dziesmām jaunām jautrā, trakulīgā kvēlē braukā apkārt, muļķus spēlē, kārtis sit un ķegļiem cīnās, aiznes savinnēto spēlēs meičām tavernās un vīnam. Naudu, ko jūs guvis esiet, tāpat drēbes, kurpes, linus labāk laikus projām nesiet meičām tavernās un vīnam! Krīti zemu, augšup slejies, kop sev tīrumu un pļavu, zirgu iejūgt ja tu spējīgs, pat, ja zinību tev nava, griba būs, augs alga tava, tikai ceļš uz priekšu zināms, aizies sviedru alga tava meičām tavernās un vīnam. Naudu, ko jūs guvis esiet, tāpat drēbes, kurpes, linus labāk laikus projām nesiet meičām tavernās un vīnam! Ballade of Good Doctrine to Those of Evil Life Be ye carriers of bulls, Cheats at dice whate'er ye be, Coiners they who risk like fools, Boiling for their felony. Traitors perverse so be ye Thieves of gold, or virgin's pearls, Where goes what ye get in fee? All on taverns and on girls. Song, jest, cymbals, lutes Don these signs of minstrelsy. Farce, imbroglio, play of flutes, Make in hamlet or city. Act in play or mystery, Gain at cards, or ninepin hurls. All your profits, where go they? All on taverns and on girls Stockings, pourpoint, drapery, Every rag that round you furls, Ere you've done, will go, you'll see, All on taverns and on girls. Turn, before your spirit cools, To more honest husbandry; Grooms of horses be, or mules, Plough the fields and plant the tree. If you've no Latinity, No more learning than the churls, Work nor cast your money free All on taverns and on girls. Stockings, pourpoint, drapery, Every rag that round you furls, Ere you've done, will go, you'll see, All on taverns and on girls.

about

Ietekmējoties no ASV un Rietumeiropas folkmūzikas mantojuma, JUUK pirmais albums ir veltījums kultūrai, kura ir eksistējusi vienmēr – no ceļmalām un tavernām līdz rokmūzikai; mūzikai, kas sākotnēji domāta nevis koncertzālēm, bet kopā spēlēšanai virtuvēs, viesistabās vai citādi sanākot kopā. Šī tradīcija Latvijā ir īpaši stipra un neaprobežojas ar mūziku vien, un mūsdienās lielā mērā balstās uz vēlmi stāstīt stāstus un iesaistīties dialogā vienam ar otru, kas arī ir savedis kopā grupas dalībniekus.

Drawing influence from the folk music traditions of the US and Western Europe, JUUK’s first album is dedicated to an ever present culture that has been around forever – from roadsides and taverns to rock music; this album is a dedication to music that was initially intended for kitchens, guest rooms and other get-togethers instead of concert halls. This tradition is especially strong in Latvia, isn’t limited to just music, and is largely dependent on people’s willingness to share stories and engage in dialogue with one another, which is the very reason that brought the members of this band together.

credits

released July 11, 2019

JUUK
Edgars Šubrovskis: balss, piebalss, basģitāra, akustiskā ģitāra, sešstīgu bandžo, elektriskā ģitāra / lead vocals, backing vocals, bass, acoustic guitar, six-string banjo, el. guitar
Oskars Jansons: balss, bandžo, elektriskā ģitāra, akustiskā ģitāra / lead vocals, banjo, el. guitar, acoustic guitar
Sniedze Prauliņa: flauta, balss, piebalss / flute, lead vocals, backing vocals
Dina Skreitule: vijole, piebalss / violin, backing vocals
Raitis Viļumovs: sitaminstrumenti / drums (1-6)
Rinalds Maksimovs: sitaminstrumenti / drums (7-9)

Aranžējumi: JUUK, izņemot dziesmu "Vieta" / except for the song "Vieta": Edgars Šubrovskis un Oskars Jansons
Studija / Studio: “Bicycle Systems”
Skaņas ieraksts / Recording: Ingus Baušķenieks
Mikss / Mix: Ingus Baušķenieks, JUUK
Digitālā māsterēšana / Digital master: Edgars Skrāģis
Noformējums / Artwork: Raitis Kalniņš
Noformējumā izmantota Enoka Vuda Perija glezna „Talking it over”, kā arī Ingus Baušķenieka un Haralda Sīmaņa fotogrāfijas / The painting “Talking it over” by Enoch Wood Perry was used in the design of the artwork, as well as photographs of Ingus Baušķenieks and Haralds Sīmanis
Izdevējs / Label: Biedrība HI
Kontakti / Contacts: www.facebook.com/grupajuuk, grupajuuk@gmail.com

license

all rights reserved

tags

about

JUUK Riga, Latvia

Grupā JUUK sadarbojas alternatīvās scēnas mūziķi, kurus vieno aizraušanās ar alternatīvo, tumšo folk&kantrī - mūziku, kuru Latvijā dzird reti, neraugoties uz latviešu mīlestību pret skumjām un sērām.
/
JUUK is a folk-rock band from Riga. They draw influence from all manners of folk, rock and country to create melodic original compositions with a high emphasis on lyrics and clever wordplay.
... more

contact / help

Contact JUUK

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like JUUK, you may also like: